Back to All Events

אביב, פריחה וחירות באי חיוס


חיוס, ארץ המסטיקה

חיוס הינו אי גדול אך מעט בגדר סוד, התיירות נדמה כי פסחה עליו וזאת בין היתר משום שרבים מטייקוני הספנות של יוון מוצאם באי והם מעודדים את הפרטיות והשקט

נצא לטיול של חופש והזדמנויות חדשות. התפתחות אישית בהדרכה ונחת של אי שהוא עצמו

מכיוון שרבים מתושבי האי מתפרנסים מספנות זו (ומסטיקה) אין האי ברובו מתפרנס מתיירות וכך נוצר מצב נדיר ביחס להיום בו האי נשאר אי אותנטי, בית לאנשים עובדים ואי שאינו מרודד תחת דרישות התיירותי

אי אפשר לדבר על חיוס בלי להזכיר את המסטיקה, מקור המסטיק הטבעי. על כך עוד נדבר - ונטעם